Behandelingen

 De Logopedist houdt zich bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal. De logopedist doet onderzoek, adviseert, werkt preventief, behandelt en begeleidt de omgeving van cliënten op het gebied van spraak, taal, stem, stotteren, slikken, afwijkende mondgewoonten, lees- en spellingsproblemen (dyslexie) en communicatie.

Wat behandelt de logopedist?

Een logopedist behandelt kinderen en volwassenen met problemen op het gebied van:

Adem/stem:
• Astma, COPD
• Hyperventilatie
• stemklachten: heesheid, problemen met luidheid of zingen

Spraak:
• Articulatieproblemen
• Vertraagde spraakontwikkeling
• Aangezichtsverlamming
• Slissen/lispelen
• Stotteren/broddelen
• Neurologische spraakstoornis
• Nasaliteitsstoornissen

Taal
• Taalontwikkelingsproblemen bij (jonge) kinderen
• Taalproblemen bij meertaligheid
• Afasie (taalproblemen na een beroerte of hersentrauma)  • Communicatiestoornissen door een verstandelijke beperking, of bij dementie

Lezen en spelling
• Zwakke auditieve vaardigheden
• Lees- en spellingproblemen
• Dyslexie

Gehoor
• Slechthorendheid
• Auditieve verwerkingsproblemen

Mondmotoriek, eten en drinken
• Overgevoeligheid in het mondgebied
• Open mondgedrag
• Eet- en drinkproblemen
• Duim-, vinger- of speenzuigen
• Slikproblemen

Wilt u meer informatie over klachten en aandoeningen waarvoor u bij de logopedist terecht kunt? Dan kunt u contact opnemen met vanNoordenne logopedie.


Samenwerking
De logopedist werkt onder andere samen met de huisarts, leerkracht, intern begeleider, ambulant begeleider, (kinder)fysiotherapeut, tandarts, orthodontist of ergotherapeut. Op deze manier kunnen de verschillende therapieën op elkaar afgestemd worden, waardoor voor de cliënt de beste zorg geboden kan worden en de meeste vooruitgang te verwachten valt.