Visie

Wij zijn een kwaliteitspraktijk met daadkracht die in samenwerking met andere disciplines de best mogelijke zorg biedt voor haar cliënten.

We zijn enthousiast, open en bevlogen en willen graag alles doen om ons werk zo goed mogelijk uit te voeren. Dit doen we mede door specialisaties, verdiepingen en uitbreidingen.

Bij het verlenen van logopedische zorg wordt voor een passende begeleidingsvorm gekozen die recht doet aan de cliënt en diens omgeving. Een gelijkwaardige inbreng is hierbij de sleutel: de logopedist als therapeut met diens specifieke kennis en vaardigheden enerzijds en de cliënt met diens inzet en inzicht anderzijds.

Er wordt rekening gehouden met beperkingen, maar we gaan vooral uit van de mogelijkheden van de cliënt.