Clementine van Noordenne

Mijn naam is Clementine van Noordenne. Ik ben opgegroeid in Zeeuws-Vlaanderen en ben in 2006 naar Eindhoven verhuisd om daar de opleiding tot logopedist te volgen aan de Fontys Paramedische Hogeschool. In 2010 heb ik de opleiding afgerond en ben ik gaan werken als logopedist in de vrijgevestigde sector.

Tot november 2017 heb ik met zeer veel plezier gewerkt in Helmond in een praktijk. Door het gemis van mijn familie en de droom om een eigen praktijk te starten heb ik ervoor gekozen om terug te keren naar Zeeuws-Vlaanderen om hier mijn werk als logopedist voort te zetten.

Ik vind logopedie een prachtig beroep omdat ik kan en mag helpen wanneer communicatie niet (meer) vanzelfsprekend is. Wanneer er niets aan de hand is, communiceert men zonder erover na te hoeven denken. Het lezen van verkeersborden, de krant, social media, en vertellen aan anderen wat je meemaakt zijn voor velen de normaalste zaak van de wereld. Wanneer dit niet (meer) mogelijk is kan ik als logopedist hulp bieden.

Ik ben allround opgeleid en behandel dus alle problemen en stoornissen die met communicatie, spreken en verstaan te maken hebben. Daarnaast heb ik mijn eigen specialisaties/kwaliteiten/expertisen, waardoor ik u zo goed mogelijk van dienst kan zijn.

Mijn expertisen zijn:

• Oro-Myofunctionele Therapie (OMFT)
• Dyslexiespecialist
• Leesproblemen / spellingsproblemen
• Taalstoornissen bij meertalige kinderen
• Spraakproblemen bij meertalige kinderen

Daarnaast volg ik regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling binnen de logopedie. De werkzaamheden in mijn praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP).